Współpraca

Kids Academy zaprasza do współpracy kluby malucha, żłobki oraz przedszkola. Organizujemy zajęcia na terenie placówek.

Oferta zajęć

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Poziom zajęć dostosowany jest do grupy wiekowej. Zajęcia od najmłodszych lat rozbudzają w dzieciach zamiłowanie do ruchu i kształtują prawidłową postawę ciała. Przedszkolaki bawią się i uczestniczą w grach rozwijających koordynację ruchową, zwinność, zręczność oraz ogólną sprawność fizyczną. Zajęcia te mają za zadanie wpływać na równomierny rozwój dziecka, kształtować pozytywne nawyki posturalne.

Zajęcia Fun Fit Kids

Ogólnorozwojowe z elementami integracji sensorycznej, nauką prawidłowej postawy oraz mnemotechnikami

Zajęcia oparte są na grach i zabawach całościowo rozwijających dziecko. Celem jest edukacja poprzez zabawę. Zajęcia mają charakter ukierunkowanej zabawy, w której przeplatane są elementy korektywy, integracji sensorycznej oraz zabaw ogólnorozwojowych . Balansowanie na granicy możliwości dziecka poprawia organizację ośrodkowego układu nerwowego
i wpływa na zmianę zachowania w sferze motorycznej i emocjonalnej.

Akrobatyka

To dobra zabawa, ale przede wszystkim wszechstronny rozwój fizyczny dziecka. Główne elementy zajęć to nauka podstaw akrobatyki, czyli przewroty, skoki, podpory.
W trakcie zajęć kształtowana jest gibkość, wytrzymałość i siła.

Szermierka

Nauka podstawowych ruchów szermierczych wpływa korzystnie na rozwój fizyczny, poprawę refleksu, uczy panowania nad własnym ciałem. Zajęcia obejmują gry i zabawy sportowe oraz ćwiczenia specjalistyczne.

Zajęcia indywidualne z zakresu integracji sensorycznej

Podczas aktywności ruchowej dostarczana jest dziecku, kontrolowana przez terapeutę ilość bodźców sensorycznych, wywołujących w konsekwencji poprawę integracji bodźców docierających do dziecka z otoczenia, jak i jego ciała. Dziecko wykonuje ćwiczenia rozwijające układ przedsionkowy – odpowiada za równowagę i rejestrację ruchu ciała, propriocepcje – czucie własnego ciała, dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku.

Warsztaty plastyczne i sensoplastyczne

Dzięki warsztatom plastycznym dzieci mają możliwość rozwijania swoich zdolności poprzez tworzenie prac o różnorodnej tematyce. Zajęcia z sensoplastyki to zabawa np. wodą, piaskiem, materiałami o różnej fakturze. Techniki wykorzystywane na zajęciach rozwijają u dzieci kreatywność, pomysłowość i otwartość na niestandardowe rozwiązania. Warsztaty pobudzają wyobraźnię, uczą odbierania świata poprzez obrazy, barwy i kształty.

Zaufali nam