Regulamin

REGULAMIN KIDS ACADEMY

Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Kids Academy jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu:

 1. Na zajęciach obowiązuje wygodny, nie krępujący ruchów strój.
 2. Ćwiczenia odbywają się na boso.
 3. Ze sprzętu znajdującego się na sali można korzystać tylko pod nadzorem instruktorów.
 4. Przed ćwiczeniami należy zdjąć biżuterię oraz związać gumką długie włosy. Osoby korzystające z artykułów optycznych zobowiązane są do założenia ich w bezpieczny sposób.
 5. Kids Academy nie ubezpiecza Uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć i zachęca do ubezpieczenia we własnym zakresie.
 6. Kids Academy nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub skradzione przedmioty.
 7. Przed rozpoczęciem zajęć należy poinformować instruktorów o wszelkich kontuzjach lub chorobach, alergiach.
 8. Na zajęcia należy przyjść punktualnie.
 9. Uczestnicy, którzy nie stosują się do poleceń lub zachowują się w nieodpowiedni sposób, stanowiąc zagrożenie dla siebie lub dla innych, mogą zostać wyproszeni z zajęć. Zasada ta wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa na zajęciach.
 10. Z wyjątkiem grup wiekowych 0-3 lata w Kids Academy obowiązuje zasada „żadnych rodziców na sali ćwiczeń”. Wszyscy rodzice, rodzeństwo i goście mogą obserwować zajęcia ze wskazanego miejsca.
 11. Każde dziecko musi znajdować się pod nadzorem jednego rodzica – na zajęciach, w których uczestniczą rodzice, stosunek liczby rodziców do liczby dzieci musi, zatem wynosić 1:1.
 12. Opieka nad dzieckiem poza godzinami jego zajęć nie należy do obowiązków personelu Kids Academy.
 13. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy zwrócić się do instruktora przed rozpoczęciem zajęć swojego dziecka lub po ich zakończeniu.
 14. Niezwykle ważne jest, aby na bieżąco informować Kids Academy o wszelkich zmianach danych kontaktowych lub numeru telefonu komórkowego.
 15. Opłaty za zajęcia są dokonywane z góry.
 16. Opłaty są bezzwrotne.
 17. Każdy wykupiony karnet jest imienny i dotyczy jednej osoby.
 18. Trenerzy zastrzegają sobie prawo do podjęcia decyzji, do której grupy wiekowej należy umieścić dziecko.
 19. Liczba osób w grupach jest ograniczona. Jedyną możliwością jest zapisanie się do grupy przez listę rezerwową.
 20. W sytuacjach losowych Kids Academy ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z Uczestnikami. Jeśli Uczestnik nie może wziąć w nich udziału w danym terminie ma prawo do odrobienia zajęć w innej grupie (po wcześniejszy uzgodnieniu z prowadzącymi).
 21. Kids Academy zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy z powodu brak wystarczającej liczby osób chętnych na dane zajęcia. Jeśli zmiany takie uniemożliwiają Uczestnikowi kontynuację zajęć, Kids Academy zwraca niewykorzystaną część opłaty.
 22. Uczestnik zajęć/opiekun wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku na potrzeby promocji Kids Academy w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez Kids Academy.

Informujemy, że pod żadnym pozorem nie zostaną ujawnione dane osobowe dzieci i ich opiekunów.

Regulaminy zajęć Kids Academy

SENSOPLASTYKA  

Regulamin Warsztatów z elementami metody Sensoplastyka ®

Wybrałaś/łeś nasze zajęcia, a to oznacza, że jesteś gotowa/wy na multisensoryczne szaleństwo faktur i tekstur. Poniżej krótki regulamin, który pozwoli Ci na dobre przygotowanie się do zabawy.

Jak się bawimy

W zabawie wykorzystujemy wyłącznie produkty spożywcze. Dlatego też wraz z zapisaniem dziecka na warsztaty, prosimy o informację o ewentualnych produktach wywołujących alergie/alergennych u Twojego dziecka. Zajęcia odbywają się na powierzchni zabezpieczonej folią. Podczas zajęć nie pospieszamy dzieci, nie przymuszamy i nie zachęcamy ich na siłę do zabawy. W warsztatach aktywnie uczestniczą rodzice/opiekunowie. Brudzimy się do woli. Nie straszny nam bałagan, sprzątanie zostawcie nam.

Co zabrać ze sobą na zajęcia

Prosimy o zabranie dla dzieci i opiekunów ubrań na zmianę. Niektórzy na zajęcia przychodzą już przebrani w stroje „robocze”, a po zajęciach przebierają się w czyste tzw. „wyjściowe ubrania”. Nie używamy fartuszków, które mogłyby sugerować dziecku, że może się ubrudzić tylko w pewnym zakresie. Potrzebny Wam będzie mały ręcznik. Wycieramy dzieciaczki chusteczkami nawilżającymi. Można zabrać płyn do mycia dla niemowląt/dzieci.

Z doświadczenia wiemy, że dzieci po zajęciach to małe głodomorki. Możecie w każdej chwili w trakcie zajęć, jak również po zajęciach jeść i pić. Prosimy zabrać ze sobą woreczek na brudne ubranie. Na warsztaty proponujemy wziąć ze sobą obuwie zmienne dla opiekunów np. klapki kąpielowe (bawimy się „na boso”, a obuwie na zmianę służy nam do przemieszczania się poza obręb „kolorowego” miejsca pracy). Nie zapomnijcie zabrać ze sobą przede wszystkim dobrego humoru i chęci do beztroskiej zabawy. 

Fotografie

Zdjęcia z zajęć to piękna pamiątka. Abyście w pełni mogli oddać się kreatywnie brudnej zabawie wraz ze swoimi pociechami, na warsztatach wykonujemy zdjęcia za Was. Dyskretnie, nie zaburzając procesu twórczego, nasz prowadzący fotografuje Wasze dzieci , jak brudzą się bez umiaru. Zdjęcia wykonujemy tylko i wyłącznie po wyrażeniu Waszej zgody na fotografowanie. Jeśli sami wykonujecie zdjęcia telefonem, a następnie chcecie umieścić je na swoim facebooku to zachęcamy do oznaczenia naszej firmy Kids Academy. Na zdjęciach nie mogą się znajdować inni uczestnicy zajęć oraz prowadzący. Szanujemy wizerunek dziecka tj. nie fotografujemy dzieci bez koszulek i w samych pampersach. 

Filmowanie

Zezwalamy na nagrywanie filmików, ale jedynie max. 2 minutowych. Nie wyrażamy zgody na nagrywanie całych zajęć oraz na późniejsze umieszczanie filmików w internecie w celach marketingowych. Na filmikach nie mogą się znajdować inni uczestnicy zajęć oraz prowadzący. Szanujemy wizerunek dziecka tj. nie filmujemy dzieci bez koszulek, w samych pampersach.

Rezerwacja miejsca

Rezerwacja pierwszy raz na zajęcia: Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa dziecka drogą telefoniczną 504 823 964 lub 501 033 789 lub mailową kontakt@academykids.pl . Opisy pod postami typu „ Przyjdziemy”, „Będziemy”, „Potwierdzamy obecność”, „Proszę nas zapisać” etc. nie będą brane pod uwagę. Gwarancję rezerwacji miejsca można uzyskać tylko poprzez wpłatę określonej kwoty na zajęcia.

Inne

Prosimy o nie przyprowadzanie dzieci przeziębionych na warsztaty. Każdy Uczestnik warsztatów Sensoplastycznych®- elementy prowadzonych przez Kids Academy, ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie lub swoje dziecko/dzieci zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu. Niniejszy regulamin może podlegać okresowo zmianom. O wszystkich zmianach w regulaminie będziemy informować Uczestników mailowo.  

NIEBAWEM PRZEDSZKOLE

Co zabrać ze sobą na zajęcia

Prosimy o zabranie drugiego śniadania dla dziecka i wygodnego zmiennego obuwia lub skarpetek antypoślizgowych.

Fotografie

Zdjęcia z zajęć to piękna pamiątka. Zdjęcia wykonujemy tylko i wyłącznie po wyrażeniu Waszej zgody na fotografowanie. Jeśli sami wykonujecie zdjęcia telefonem, a następnie chcecie umieścić je na swoim facebooku to zachęcamy do oznaczenia naszej firmy Kids Academy. Na zdjęciach nie mogą się znajdować inni uczestnicy zajęć oraz prowadzący. Szanujemy wizerunek dziecka tj. nie fotografujemy dzieci bez koszulek i w samych pampersach. 

Filmowanie

Zezwalamy na nagrywanie filmików, ale jedynie max. 2 minutowych. Nie wyrażamy zgody na nagrywanie całych zajęć oraz na późniejsze umieszczanie filmików w internecie w celach marketingowych. Na filmikach nie mogą się znajdować inni uczestnicy zajęć oraz prowadzący. Szanujemy wizerunek dziecka tj. nie filmujemy dzieci bez koszulek, w samych pampersach.

Rezerwacja miejsca

Rezerwacja pierwszy raz na zajęcia: Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa dziecka drogą telefoniczną 504 823 964 lub 501 033 789 lub mailową kontakt@academykids.pl . Opisy pod postami typu „ Przyjdziemy”, „Będziemy”, „Potwierdzamy obecność”, „Proszę nas zapisać” etc. nie będą brane pod uwagę. Gwarancję rezerwacji miejsca można uzyskać tylko poprzez wpłatę określonej kwoty na zajęcia.

Inne

Prosimy o nie przyprowadzanie dzieci przeziębionych na warsztaty. Każdy Uczestnik zajęć prowadzonych przez Kids Academy, ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie lub swoje dziecko/dzieci zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu. Niniejszy regulamin może podlegać okresowo zmianom. O wszystkich zmianach w regulaminie będziemy informować Uczestników mailowo.  

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Kids Academy Aleksandra Chmielewska siedzibą w Warszawie (01-476), ul. gen. S.Kaliskiego 23/58, NIP 5222809101, e-mail: kontakt@academykids.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • kontakt w celu umówienia, potwierdzenia terminu zajęć
 • marketing – przesyłamy do Państwa informacje na temat naszych zajęć, promocji oraz imprez sportowych
 • komunikacja poprzez stronę internetową oraz stronę Facebook

Gromadzone dane osobowe umożliwiające identyfikację uczestników zajęć, opiekunów, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres email. Gromadzimy dane osobowe w przypadku potrzeby kontaktu z Rodzicami naszych uczestników zajęć.

Dane osobowe gromadzone przez nasz podmiot dotyczą:

 • imię i nazwisko uczestnika zajęć,
 • imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych
 • adres email
 • numer telefonu

W przypadku zapisania się oraz uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Kids Academy podanie danych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, przetwarzania wizerunku jest konieczne.

Każdy uczestnik/rodzic ma prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”, art. 17 RODO). Mamy obowiązek niezwłocznego usunięcia danych osobowych dotyczących uczestników zajęć w przypadku takiego wniosku z Państwa strony.

Każdy uczestnik/rodzic ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Każdy uczestnik/rodzic ma prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 19 RODO)

Regulamin jest dostępny u instruktorów prowadzących zajęcia na życzenie Rodziców.

Kids Academy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w formie pisemnej, poprzez aneks.