Nasza idea

Innowacyjne zajęcia sportowe dla dzieci

Kids’ Academy oferuje zajęcia sportowe z elementami metody integracji sensorycznej(terapia SI), nauką i doskonaleniem prawidłowej postawy ciała oraz elementami mnemotechnik.

Nasze działania będą też skoncentrowane na przybliżeniu dzieciom oraz rodzicom zasad zdrowego odżywiania.

Zajęcia oparte są na grach i zabawach holistycznie rozwijających dziecko. Naszą misją jest edukacja poprzez zabawę.

Zajęcia prowadzone w małych grupach  umożliwiają indywidualizację ćwiczeń i zadań oraz nauczą dzieci współdziałania i poszanowania współćwiczących.

 

Trójtorowość działań

Zgodnie z metodyką działania w strefie harmonijnego rozwoju dziecka, zwracamy uwagę na trójtorowość działań. Nasze metody oparte są na działaniu w obszarze trzech stref:

  • morfologicznej – odpowiadającej za prawidłowy rozwój napięć mięśniowych, koordynację wzrokowo-ruchową, kształtowanie cech motorycznych
  • fizjologicznej – kształtującej nawyki prawidłowej postawy ciała
  • środowiskowej – uwzględniającej wpływ środowiska na rozwój dziecka, wspomagającej się naszą współpracą z rodzicami

Dzięki uwzględnieniu wyżej wymienionych sfer kształtujemy zdrowe ciało, otwarty umysł oraz wolicjonalne cechy charakteru takie jak zdyscyplinowanie, odwaga i pewność siebie.

Naszym celem jest wdrożenie u dzieci odpowiednich nawyków regularnej aktywności. W każdym dziecku zakorzeniona jest potrzeba do aktywnego spędzania czasu, należy ją  tylko pielęgnować.

Gwarantujemy dobrą zabawę oraz uśmiech na twarzy dziecka 😉

 

Aktywność fizyczna oraz prawidłowe odżywianie

Są to najważniejsze czynniki prozdrowotnego stylu życia. Dlatego tak ważne jest, żeby już od najmłodszych lata, przekazywać dziecku wartości prospekcji, czyli wychowania dla przyszłości. Jego głównym priorytetem jest kształtowanie systemu wartości i nawyków, służących pomnażaniu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

W dobie życia w ciągłym biegu, rodzice często sięgają po szybkie rozwiązania żywieniowe i zapominając o racjonalnym odżywianiu swoich dzieci. Misją Kids’ Academy jest edukowanie dzieci oraz ich rodziców w obszarze sposobów zdrowego odżywiania. W trakcie zajęć przedstawimy podstawowe zasady, jakimi należy się kierować, aby zapewnić naszym dzieciom prawidłowy rozwój.

Najnowsze badania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują, że coraz więcej dzieci w Polsce jest otyłych. Polskie 11-latki są grubsze niż ich rówieśnicy w Europie oraz USA.

Nadwaga i otyłość w 95% przypadków są wynikiem przekarmienia, czyli spożywania większej liczby kalorii niż wynosi zapotrzebowanie organizmu. Dzieje się tak głównie z powodu błędów żywieniowych oraz zastępowania posiłków gotowymi półproduktami. Warto pamiętać, że komórki tłuszczowe, które powstaną u dziecka przez pierwsze dwa lata życia, już nigdy nie znikną. Oznacza to, że dziecko z nadwagą może w przyszłości łatwiej stać się otyłym dorosłym.

Zalety aktywności fizycznej dziecka

Niezwykle istotną kwestią jest ruch od najmłodszych lat. Należy podkreślić, że podejmowanie aktywności fizycznej przez dziecko pozytywnie wpływa na mineralizacje kości i prawidłowy rozwój narządów ruchu; zapobiega wadom postawy i je koryguje; zwiększa zdolność transportowania krwi, dzięki czemu rośnie wytrzymałość organizmu na zmęczenie; zwiększa liczbę czerwonych krwinek oraz hemoglobiny we krwi, w wyniku, których następuje zwiększenie pojemności płuc; poprawia szybkość przewodzenia bodźców nerwowych, co powoduje wzrost motoryczności; poprawia koordynacje wzrokowo-ruchową; poprawia jakość snu oraz wspiera system immunologiczny poprzez wzrost odporności organizmu na zachorowania

Nasze cele

Zajęcia przygotowane przez Kids’ Academy zakładają osiągnięcie kilku celów, wśród najważniejszych warto wskazać zharmonizowany rozwój układów ruchu, oddechowego, krwionośnego i nerwowego; poprawę sprawności dziecka w zakresie zdolności wzrokowych i słuchowych; przyspieszenie rozwoju mowy oraz w normalizacji napięcia mięśniowego.

Istotny jest dla nas holistyczny rozwój  dziecka, nasz program opiera się na metodzie edukacji poprzez zabawę i pomaga w wykształceniu pozytywnej świadomości ciała; nawiązywaniu pozytywnych relacji międzyludzkich; rozwijaniu odpowiedzialności, pewności siebie i poczucia własnej wartości; pobudzeniu empatii, kreatywności i zdolności społecznych; lepszemu przygotowaniu do wyzwań szkolnych; zwiększeniu zdolności samostanowienia, samorealizacji, tolerancji, solidarności, opanowania. Wpływa on też znacząco na poprawę zdolności uczenia się: czytania, pisania, liczenia, a także rozumienia poleceń. Zajęcia przyczyniają się też pozytywnie do poprawy kontroli emocji, koncentracji i czasu skupienia uwagi oraz do poprawy koordynacji, równowagi, precyzji ruchów i zdolności manualnych.